Representant

Anna L. Ottosen

Anna L. Ottosen

Jeg har bakgrunn fra skoleverket og har arbeidet med utdanning i ulike skoleslag. Lengst erfaring har jeg fra høyere utdanning og Høgskolen i Innlandet. Fortsatt utvikling av Høgskolen er viktig for Elverum, både som arbeidsplass og utdanningsinstitusjon. Forsvaret og sykehuset er også virksomheter hvor politikere må være pådrivere for fortsatt god utvikling. Særlig må vi nå jobbe for at den fremtidige aktiviteten i tilknytning til sykehuset blir så god og omfattende som mulig. Et variert arbeidsliv og jobbmuligheter for nye innflyttere er avgjørende. For å gjøre Elverum attraktiv trenger vi også en god utvikling av Elverum som by. Et levende, pent og trivelig sentrum som folk vil oppsøke og treffe andre. Kanskje skulle vi også velge ett område hvor vi tar sikte på å bli en virkelig foregangskommune? Virkelig sette Elverum på kartet? Det er mye spennende å ta fatt på.