Våre politikere


Kommunestyret


Styret

  • Magnus er valgt inn i Kommunestyret for Elverum Arbeiderparti i sin 3.periode. Han har 2 perioder bak seg i Utdanningskomiteen, og er i nå valgt inn i sin første periode i Formannskapet i Elverum. Han er også medlem av "Kommunal Heimevernsnemd", og har sittet i "Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne". Verv i Innlandet Fylkesting: Vara til Fylkestinget i Innlandet Verv i partiet: Leder av Elverum Arbeiderparti (2020-) Valgkampleder i Elverum AP (2017-2019) Nestleder Elverum Arbeiderparti (2018-2019) Studieleder Elverum Ap (2019-2020) Nestleder Østre Elverum Arbeiderlag (2020-) Styremedlem i Innlandet Arbeiderparti (2019-)

  • Jeg heter Bente, er 65 år, bor i Elverum og stiller på 5. plass på Arbeiderpartiets liste i Hedmark. Jeg er utdannet sykepleier, og har fram til jeg nylig gikk av med pensjon vært fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Hedmark.

  • John Erik Larsen

  • Kristin Johansen

  • Aud Irene Nordhagen