VENSTRE- støtteparti for Høyre og FRP-regjeringen

Ingebrigt Henningsen er leder av Østre Elverum Arbeiderlag og skriver om Venstres klare standpunkt foran valget.

Ingebrigt

VENSTRE- støtteparti for Høyre og FRP-regjeringen

Høyre og FRP-regjeringen har i hele perioden hatt Venstre som støtteparti. Dette har medført at denne regjeringen har kunnet gjennomføre så mye blå-blå politikk i denne perioden på Stortinget.

Venstre har i denne perioden vært den viktigste medvirkende årsak til at bl.a. disse nasjonalt store og viktige sakene dessverre har blitt vedtatt i Stortinget:

-          Svekkelse av politiet ved å vedta Nærpolitireformen med store mangler og uklar organisering

-          Svekkelse av Forsvaret, med bl.a. nedleggelse av virksomheten på Andøya og reduksjon og nedleggelse av store deler av heimevernet

-          Tvangssammenslåing av kommuner og fylker

-          Svekkelse av en rekke NAV-ordninger

-          Svekkelse av Arbeidsmiljøloven

-          Støttet store skattelettelser til de rikeste

-          Svekkelse av bostøtteordningene

-          Medansvarlig for store mangler i sikkerhets- og beredskapssituasjonen i Norge

-          Støttet opphevelse av konsesjonsgrensen for kyllingproduksjon, som bl.a. vil skape store utfordringer for Norturas produksjonsanlegg i Elverum, og arbeidsplassene der

-          Svekkelse av forhandlingsinstituttet, ved behandlingen av jordbruksoppgjøret i 2017

-          Svekkelse av pensjonen ved pensjonsoppgjørene, med minst 8000 kr i de siste tre årene

Venstre har i tillegg også foreslått å svekke sykelønnsordningen, men det har de ikke klart å gjennomføre enda. Men dette blir vel gjennomført med Venstre sin støtte, hvis nåværende regjeringen får fortsette i neste periode.

Dette er bare et lite knippe av viktig samfunnsordninger og samfunnstjenester som Venstre må ta et stort ansvar for å ha svekket, gjennomført med sin støtte til Høyre og FRP-regjeringen. Disse handlingene fra Venstre må få konsekvenser ved stortingsvalget til høsten.

Nå har Venstre gitt klar beskjed om at de vil støtte Høyre og FrP også i neste stortingsperiode. En stemme til Venstre vil gi flertall for FRP og Høyre-regjering.

Venstre må derfor ikke gis innflytelse på Stortinget ved høstens stortingsvalg.                                                  

Ingebrigt HenningsenLeder av Østre Elverum Arbeiderlag