Tollfri netthandel er et nei til lokal handel og vekst!

Kommunestyrerepresentant Magnus Stenseth fra Elverum Arbeiderparti svarer på Yngve Sætres (H) innlegg om tollfri netthandel!

Netthandel

Tollfri netthandel er et nei til lokal handel og vekst!

Arbeiderpartiet vil ha slutt på dagens ordning med tollfri handel fra utlandet på varer under 350 kroner. En fjerning vil bidra til å sikre norske private arbeidsplasser. Det er sårt tiltrengt i en tid hvor vi ser fall i privat sysselsetting.

Høyresiden argumenterer med at dette er praktisk, billig og godt utvalg av varer man ikke finner i norske butikker. Her er blant annet Høyres Yngve Sætre ute og promoterer en ordning som svekker det norske markedet. Raskt kan vi se svært uheldige sider ved dette avgiftsfritaket for den som handler på nett. Vi vet at handelen fra utlandet via nett, langt ifra handler kun om varer man ikke får i Norge. Ofte kjøper nordmenn varer via nett fra utlandet, nettopp fordi varene er billigere i utlandet enn de er på butikken her i Norge. Det kommer naturlignok av at varene som selges i Norge allerede er påkostet med blant annet toll og moms i summen forbrukeren må betale.

Når Høyre går sterkt inn for å holde på denne avgiftsfrie grensen, gjør de norske næringsdrivende en bjørnetjeneste. Elverum er en handelsby, og mange jobber her er helt avhengige av at handelen skjer lokalt. Når Høyre vil sette dørene på vidt gap for avgiftsfri handel fra utlandet, setter de arbeidsplasser i Elverum i fare. Å gi moms- og avgiftsfritak til utenlandske nettbutikker gjør det enda vanskeligere å lykkes med varehandel i Elverum. Det er trist å se at Høyres Yngve Sætre vil ofre arbeidsplasser vi sårt trenger hos oss.

Arbeiderpartiet mener det er feil at butikken i sentrum som livnærer seg av varesalg skal lide for avgifter, som nettbutikken på andre siden av grensa ikke trenger å forholde seg til, dermed kan de selge varene billigere og ofte med like god eller bedre fortjeneste enn den norske bedriften som gir arbeidsplasser og legger igjen både skatter og avgifter i statskassa.

Organisasjonen Virke sier at Norge taper borti 6000 arbeidsplasser som følge av dette fritaket. En av Arbeiderpartiets viktigste saker har alltid vært arbeid til alle. Derfor sier vi nei til avgiftsfritak og ja til mer salg i norske butikker, som gir betydelige avgiftsinntekter til statskassa, som igjen kan gå til flere tiltak for flere i arbeid, og mer til viktige oppgaver som skole, barnehage og helse!

Magnus Stenseth, Kommunestyrerepresentant Elverum Arbeiderparti