Tenner

Tennene er en del av kroppen!

Arbeiderpartiet vil gjøre tenna til en del av kroppen, Bente Irene Aaland poengterer Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett!

Tannhelsetjenester er dyre og det er et problem at ikke alle kan ivareta sin egen tannhelse.

Er man rik eller har rike, foreldre har man råd til å gå oftere til tannlegen og ivareta en god tannhelse.  

God tannhelse er viktig for den enkeltes psykiske og fysiske helse, og det er viktig forebyggende helsearbeid.  

Arbeiderpartiet foreslår i sitt alternative budsjett å innføre en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med de andre helsetjenestene. Derfor foreslås det som en begynnelse å bruke 250 mill. kroner på utvidelse av det offentlige tannhelsetilbudet for unge voksne, samt å utvide refusjonsordningene for grupper med spesielle diagnoser og svak økonomi. Dette betyr gratis tannhelse til personer i alderen 19 til 21 år og halv pris på tannhelsebehandling for personer i alderen 22 til 25 år.

Dette er et av Arbeiderpartiets viktige forslag for å styrke velferden og utjevne sosiale forskjeller. Bente I. Aalandnestleder Elverum Arbeiderparti

Tenner
Tann