Sterke byer og sterke distrikter

Magnus Stenseth er kommunestyrerepresentant for Elverum Arbeiderparti. Han skriver om viktigheten med å ta hele landet i bruk!

Magnus Stenseth

Magnus Stenseth, mener vi må ta hele landet i bruk og utnytte at vi har ressurser som kan gi arbeidsplasser over hele Norge.

Sterke byer og sterke distrikter

Norge er en langstrakt nasjon bygget opp gjennom hardt arbeid og slit i by og bygd, i industrilokaler og på setere over hele landet. Tidene har forandret seg, men vi skal fortsatt ta hele landet i bruk, det handler om å se mulighetene, fordi et Norge i bruk er et Norge i vekst.

Det er summen av hva vi skaper i hele landet som er grunnlaget for Norges velstand og velferd. Et land med arbeid og bosetting over hele landet er fundamentet for et sterkt fellesskap og for vår felles identitet. Derfor er Arbeiderpartiet både byenes og distriktenes parti. I generasjoner har vi vist at Norge lykkes best når vi står sammen - by og land, hand i hand.

Arbeiderpartiet er opptatte av å skape vekst og lønnsomme arbeidsplasser over hele landet, slik beholder vi vår identitet og holder hele landet i gang, og slik kan vi sørge for et godt samspill mellom byene og distriktene. Et langstrakt land som Norge må jobbe hånd i hånd for å skape verdier og legge til rette for at folk kan bo og jobbe over hele landet.

For å legge til rette for økt vekst og utvikling vil Arbeiderpartiet styrke de regionale virkemidlene som skaper arbeidsplasser over hele landet, regionale utviklingsmidler gir nye muligheter og økt sysselsetting, i form av næringsutvikling og regional utvikling.

Det er heller ingen tvil om at infrastruktur som bredbånd og annen teknologisk utvikling innen blant annet velferd er viktig for å kunne ha desentraliserte arbeidsplasser. Velferdsteknologien som følger bredbåndet hakk i hel, skal også bidra til at flere tjenester ikke nødvendigvis må være stedbundne, denne utviklingen mener vi må fortsette.

Desentralisert høyere utdanning er også viktig, ikke bare for å sikre utdanning til de som allerede bor i distriktene, men likeså for å skape vekst og nye arbeidsplasser. Hver region har sine muligheter og fortrinn. Vi mener det er viktig å skreddersy utdannings- og forskningsinnsatsen i hver region inn mot fortrinnene den har. 

Et kjennetegn ved Norge er at det bor folk over hele landet. Fra Lindesnes til Nordkapp. Langs kysten og i Innlandet. I storbyer og i utkantstrøk. Den viktigste grunnen til dette, er at det er lønnsomme arbeidsplasser over hele landet. I Norge er vi gode på å utnytte våre regionale fortrinn. Slik Vestlandet kan skape av havet, kan Innlandet møte fremtiden med mulighetene i skogen.

Det krever at vi har folk over hele landet som kan utnytte disse ressursene. Som kjenner skogene, og som vil være med å bygge framtidens næringsliv. Da må vi støtte opp om distriktene blant annet ved å etablere flere kompetansearbeidsplasser, basert på både behov og muligheter i distriktets næringer og velferdstjenester. 

For Arbeiderpartiet er det viktig å understreke at byer og distrikter er gjensidig avhengig av hverandre. For Arbeiderpartiet er det ingen motsetning mellom sterke byer og sterke distrikter, alle skal med, uansett by eller bygd.

Magnus Stenseth, Kommunestyrerepresentant for Elverum Arbeiderparti