To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

SFO skal være for alle!

Arbeiderpartiet legger mer penger på bordet til SFO i sitt forslag til statsbudsjett skriver styremedlem i Elverum Ap, Thea Bråten i dette leserinnlegget.

SFO er for mange viktig for at hverdagen skal gå rundt. Det gir en større fleksibilitet når det kommer til henting og levering, og gjør en ellers hektisk hverdag litt enklere for mange barneforeldre. 

Allikevel er det kun halvparten av barna i Elverum som går på SFO. Det er også slik at nesten 111 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, flere av disse i Elverum.

Enkelte av de som ikke sender barna på SFO gjør dette nettopp på grunn av dårlig råd. I Arbeiderpartiet sitt alternative budsjett foreslås det å gi alle førsteklassinger gratis SFO, i første omgang 5 timer per uke. 

Dette vil gi barna en arena der de kan bli bedre kjent med sine mange nye klassekamerater, finne seg til rette på den nye skolen, det vil gi foreldrene mer fleksibilitet i hverdagen, og ikke minst vil det være et tilbud som inkluderer alle, uansett lommeboka.   Thea BråtenStyremedlem,Elverum Arbeiderparti

To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug