Nominasjonsmøte i Elverum Arbeiderparti 29.oktober

Elverum Arbeiderparti innkaller til nominasjonsmøte del 1!

Valg 2019

Innkalling til første nominasjonsmøte i Elverum Arbeiderparti

Mandag 27. oktober kl. 19.00, Gråberg

I september 2019 er det kommune- og fylkestingsvalg. I den forbindelse har Elverum Arbeiderparti nedsatt to utvalg. 

Det er nominasjonsutvalg som ledes av Margrethe Skjærbekk og programutvalg som ledes av Ingvar Midthun. 

Styret i Elverum Arbeiderparti har sammen med utvalgslederne bestemt at nominasjonsprosessen skal avgjøres i to møter. Det første nominasjonsmøte skal velge vår ordfører og varaordførerkandidat. I tillegg skal det avklares hvor mange som skal forhåndskumuleres. Det er mulig å forhåndskumulere inntil 6 personer. 

Våre vedtekter sier at programmet skal vedtas før endelig valgliste vedtas. 

Vi har beregnet at begge disse møtene skal gjennomføres i januar. Det kan totalt være 41 navn på valglista og den skal ha kjønnsbalanse.  

Siden det også er fylkestingsvalg i 2019 har vi satt av tid til orientering om fylkestingsvalget. Det blir et historisk valg siden Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet fylkeskommune og ett fylkesting. Det blir dermed ett nytt partiprogram og ei ny valgliste for det nye fylkestinget til Innlandet. Det blir orientering om både program og nominasjon. 

Vel møtt til et viktig møte. Arbeiderpartiet skal forhåpentligvis styre nye Innlandet fylkeskommune og ikke minst, vi skal igjen ta styringa av Elverum kommune.  

Vedlagt ligger innstillingen fra nominasjonskomiteen i Elverum Arbeiderparti for kommunevalget 2019-2023!

Innstillingen er grunnlaget for avstemming i nominasjonsmøte mandag 29.oktober på Gråberg.

Med vennlig hilsenStyret til Elverum ArbeiderpartiJørn Øversveen, leder