Møteplan høsten 2018 -Elverum Arbeiderparti

Møteplanen for 2.halvår 2018 er klar!

Vedlagt er høstens møteplan for Elverum Arbeiderparti!

Skriv den ut og heng den opp!

Vi har som alltid åpne medlemsmøter i Elverum Arbeiderparti, og ønsker alle bidrag til politikk velkommen! Innspill, saker og annen relevant informasjon kan sendes til [email protected]

Vel møtt til høstens møter i Elverum Arbeiderparti!Noen endringer og tilleggsmøer vil kunne forekomme, følg med på våre Facebook-sider og her på hjemmesiden for saklister, og framtidige møter utover oppsatt møteplan!