Mer og bedre utvikling i Elverum

Kommentar fra Elverum Arbeiderpartis gruppeleder Ingvar Midthun

Et nesten enstemmig kommunestyret har nylig vedtatt en byplan for Elverum. Målet er mer og bedre utvikling av hjemstedet vårt. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av hvordan vi kan ivareta og utvikle kommunens ansvar for gode barnehager, skoler og en omsorg og velferd som når fram til alle som trenger det. Skal vi få til det, må vi gjenskape innbyggerveksten og styrke en næringsutvikling som spiller på lag med nye klimamål, fordi summen av dette er selve «motoren» vår.

- Ingvar Midthun, gruppeleder i Elverum Arbeiderparti

Attraktivitet og rask reaksjon

Når Elverum kommune nå bygger ny barneskole og ny barnehage i Ydalir bydel, handler det i storgrad om å dekke dagens behov. Noen av våre barnehager holder til i eldre og lite hensiktsmessigebygg. Med nye lokaler blir driften mer kostnadseffektiv og barnehagedagen bedre for barna og deansatte. Det planlegges i dag for at om lag 150 elever skal inn i den nye skolen, og det er plass til 200elever til. Summen av dette er at vi blir attraktive, fordi vi kan tilby nye og moderne løsninger forbarnefamilier som enten bor i Elverum eller vurderer å flytte hit. I byplanen har vi også lagt inn storeområder for boligbygging og framtidig industri- og næringsetablering. Dette er områder som gjør atinnflyttere av ulike slag kan få rask respons på sine behov, enten de skal bygge et hus, en fabrikk ellerannet stort næringslokale. Tidligere tider med tidkrevende reguleringsprosesser må erstattes avraskere reaksjoner i kommunen når noen melder interesse for våre tomter. Verden omkring ossforventer enkelt sagt at reguleringsprosesser går raskere enn før.

Gode grep i flere steg

Det nye helsehuset vårt er også et godt og viktig grep for framtidas velferd og omsorgstjenester.Elverum må planlegge for betydelig vekst i antallet eldre og pleietrengende, og det nye helsehusetskaper en kostnadseffektiv ramme for mye av det byen vår trenger av helsetjenester ogomsorgsplasser i mange år framover. Dette tilbudet erstatter blant annet noen institusjonsplasser påMoen som ikke har god nok brannsikring. I tillegg må dette store huset også finne godesamarbeidsløsninger med omsorgstilbudet vi har på bygdene. Ett grep som ikke er bra i Elverum, erde senere åras omfattende boligbygging nord på Vestad. Med dispensasjoner fra fastlagte planer erdet skapt en boligbygging som nå utfordrer kapasiteten på Vestad skole kraftig. I ei tid med sværtstore og viktige investeringer i tråd med etablerte planer, er det beklagelig at det borgerlige flertallethar åpnet for en alternativ boligbygging som skaper enda mer behov for raske og store investeringerandre steder. På denne måten strekker vi kanskje investeringsstrikken for langt i Elverum kommune,slik at vi mister den økonomiske bærekraften med de utgiftene og inntektene vi har. Dette sistepoenget blir uten tvil en av våre største utfordringer framover. Vi må ta felles ansvar for å løse dem.

Utviklingsmøter

Kommunens ambisjoner om best mulig oppvekstsvilkår og velferd kan ikke isoleres fra privatnæringsutvikling og kommersielle virksomheter. Når vi nå legger tydelige rammer i byplanen, må visamtidig markedsføre denne planen som en invitasjon til nyskaping i Elverum. Store investorer ,dagens eiendomsutviklere og næringslivsaktører må merke at byplanen innebærer nye tider iElverum, med mer fokus på hvordan vi sammen skaper mer og bedre utvikling. Derfor tar ElverumArbeiderparti nå initiativet til at kommunen følger opp byplanen med en serie utviklingsmøterframover. Vi ber om at kommunen legger opp til halvårlige samarbeidsmøter, der kommunensfagavdelinger, lokalpolitikere, investorer og næringsliv kan snakke sammen om hvordan vi spillerhverandre så gode som mulig. Med mer inngående kunnskap til hverandres mål og ambisjoner, kan viogså skape enda bedre synergieffekter i form av flere og raskere etableringer, nye arbeidsplasser ogny innbyggervekst. Det er slik vi kan gi den nye byplanen vår superkrefter!