Medlemsmøte i Elverum AP mandag 7.mai kl 19:00

Vi innkaller til medlemsmøte der blant annet, Helsehuset og valg av Nominasjons- og programkomite står på agendaen.

medlemsmøte 7.mai

Hei!Som tidligere varslet, blir det medlemsmøte i Elverum Arbeiderparti mandag 7. mai klokka 19:00- 21:30 Møtet finner sted i våre partilokaler på Gråberg, og vi håper mange medlemmer har anledning til å delta.

Sakliste for møtet:

1. HELSEHUSET: "Et prosjekt til en halv milliard, men hva betyr det for Elverum?" v/Aino Kristiansen, sektorsjef for Pleie, Rehabilitering og Omsorg(PRO) i Elverum Kommune.

En av de største byggeprosjektene i Elverum Kommune noen gang er Helsehuset. Med det skal vi møte framtidas behov og løse pleie, rehabilitering og omsorg, samt flere andre velferds og tryggehetsutfordringer. Byggingen er i full gang, på mandagens medlemsmøte vil sektrosjefen for PRO orientere oss om status for prosjektet.Huset reiser seg, men hva skal egentlig være der inne?

2. Valg av Nominasjonskomite og Programkomite til kommunevalget 2019.

Vi skal vinne valget i 2019 og ta tilbake styringa i Elverum. Nå starter jobben med å arbeide fram den beste politikken og de få på plass de riktige folkene til å styre Elverum videre.

I mandagens medlemsmøte skal vi velge en Nominasjonskomite som skal arbeide fram vår kandidatliste til kommunestyrevalget i 2019.

Vi skal også velge en programkomite som skal styre arbeidet med vårt nye partiprogram for 2019-2023, med den beste politikken for framtidas Elverum.Dette blir startskuddet for en lang prosess og forhåpentlig skifte av politisk styring i Elverum fra september 2019.

3. Besøk fra Hedmark ArbeiderpartiEven Eriksen fra partistyret i Hedmark Arbeiderparti kommer til vårt medlemsmøte for å kort informere om hva som skjer på fylkesnivået i partiet. 

4. Åpen postHer kan medlemmer som møter opp på møtet ta opp saker de er opptatt av og enten få dem avklart der og da, eller be om at saken kommer opp på et medlemsmøte i nær framtid. Politikk skaper vi sammen når vi deler problemstillinger og debatterer gode løsninger.

Alle medlemmer av Elverum Arbeiderparti og Elverum AUF har stemmerett under sakene. Vi praktiserer i tillegg "åpne dører" på medlemsmøteme, slik at folk som er interesserte i hva vi driver med kan møte opp og følge møtet - men selvsagt ikke delta i avstemmingene dersom de ikke er medlem. Ta derfor gjerne med deg bekjente som ikke er medlem.

Det blir enkel bevertning. 

Velkommen til et viktig politisk møte for framtidas Elverum!PS: Partitsyret møter til formøte kl 18:00

Med partihilsenElverum Arbeiderparti