Leder i Elverum og Åmot AUF: Frykten for yrkesfag!

Leder av Elverum og Åmot AUF har skrevet leserinnelgg og setter forkus på yrkesfag!

Anndrine Lund

Frykten for yrkesfag

Yrkesfag, en utrolig viktig utdanningsvei som Norge er ekstremt avhengig av! Dessverre er det alt for få som velger å søke en yrkesfaglig linje, dette er et problem vi må gjøre noe med! Det er ingen tvil om at en advokat trenger en rørlegger oftere enn en rørlegger trenger en advokat.

For å få flere til å søke yrkesfag så må vi se på grunnene til at ungdom i dag velger å ikke søke det. Hva er grunnen til at en så stor prosentdel av Norges elever velger å gå en studiespesialiserende linje istedenfor en yrkesfaglig? En viktig grunn tror jeg er at mange som kan tenke seg å gå TIP, elektro eller helse og oppvekstfag, rett og slett er redde. Redd for å bli sett ned på og få stygge blikk når de går med en svart russebukse i stedet for en rød.

Slik det er på min skole, Hamar Katedralskole, er det elever som faktisk syns det er ubehagelig å gå ned i kantina, fordi de blir sett ned på av elevene som går studiespesialisering. Når klassen min skulle bli vist rundt på skolen av elevene i kullet over oss, så ville ikke de vise oss TIP og elektro delen av skolen. Alt vi fikk vite var at det var en plass man ikke gikk. Jeg husker jeg reagerte veldig på det!

En annen grunn til at det er så få som søker yrkesfag er fordi de går en usikker fremtid i vente. Det er faktisk ikke sikkert at de får lærlingplass, noe som gjør at de må gå påbygg. Visste du at når man går påbygg så minker man sjansen sin til å få lærlingplass etter videregående? Arbeiderpartiet og AUF har nå gått inn for en lærlinggaranti for alle som går yrkesfag. Alle skal selvfølgelig ha mulighet til å fullføre utdanningen sin, selv om de går yrkesfag. Når det kommer til synet enkelte studieelever har på yrkesfagelever, så er dette et stort problem som virkelig må gjøres noe med! Ingen elever skal bli sett ned på, bare fordi de ikke vil gå på høyskole!

Anndrine LundLeder Elverum-Åmot AUF