Innkalling til Årsmøte 2024

Velkommen til Årsmøte i Elverum Ap

Sted: Sørskogbygda Samfunnshus            Møtestart: Torsdag 8.februar 2024, Kl. 18.00  

Innkomne forslag sendes [email protected]

Politiske forslag må være styret i hende innen mandag 29. januar 2024. Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen mandag 22.januar 2024.

Innleder er ikke endelig avklart.

Saksdokumenter blir lagt ut på www.elverum.arbeiderpartiet.no senest 4.februar 2024.

Sak 1.  Åpning

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden

Sak 2.  Konstituering

 1. Valg av møteledere
 2. Valg av møtereferent
 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen

Sak 3.  Årsberetning 2023

 1. Årsberetning fra Elverum Arbeiderparti
 2. Leiret Arbeiderlag
 3. Østre Elverum Arbeiderlag
 4. Søndre Elverum Arbeiderlag
 5. AUF
 6. Seniorpolitisk utvalg

Sak 4.  Regnskap 2023 og revisjon 2023

Sak 5.  Innkomne forslag

Sak 6. Budsjett 2024

Sak 8.  Valg

 1. Styre
 2. Kvinnekontakt
 3. Revisorer
 4. Innlandet Arbeiderpartis representantskap
 5. Innlandet Arbeiderpartis årsmøte
 6. Arbeiderpartiets landsmøte, kandidat
 7. Arbeiderbevegelsens arkiv
 8. h)     Elverum Arbeiderpartis studieutvalg
 9. i)Folkets hus Jømnvang, styrerepresentant
 10. j)Kilde AS (Tidligere Hamar Media AS)
 11. k)     Valgkomité

Valgkomiteen ledes av Tor Kristian Godlien som har mail [email protected] og mobil 976 70 967

Mvh Elverum Arbeiderparti, styret