Ikke bare ulv!

Kommunestyrerepresentant for Elverum Arbeiderparti, Stine Heyerdahl Sveen påpeker at rovdyrsaken har betydning, men at denne valgkampen også handler om så mye mer!

Stine Heyerdal Sveen

Stine Heyerdahl Sveen (AP), mener valgkampen må handle om mer enn bare rovdyrdebatten.

Ikke bare ulv

For mange hedmarkinger er rovdyrpolitikk et av de viktigste spørsmålene i høstens valgkamp. Regjeringens trenering av en aktiv forvaltning av ulvebestanden innenfor ulvesonen denne vinteren har høynet konfliktnivået i debatten ytterligere. Det er hevet over enhver tvil at det er nødvendig å forvalte rovdyrbestanden på lik linje med hjortedyr og andre arter som lever i områder der Stortinget har bestemt at ulven skal være. Hensynet til folk som bor innenfor sonen er selvsagt også et hovedpoeng. Arbeiderpartiet søker å redusere konfliktnivået og satse på økt forebygging som gjør det mulig å drive med landbruksbasert næring i områder med rovdyr – kort og godt å rydde opp etter den nåværende regjeringen.

Rovdyrdebatten er imidlertid bare ett av flere symptomer på en stadig dypere splittelse mellom by og land der folk på bygda føler seg overkjørt av sentrale myndigheter. Valget handler derfor om langt mer enn ulv. For eksempel sier Arbeiderpartiet nei til ytterligere privatisering av statlig eide skogområder. Dette sikrer allmennheten tilgang til jakt og fiske. Videre er det viktig for Arbeiderpartiet å sikre gode studietilbud over hele landet som produserer den kunnskapen samfunnet vårt trenger. Dessuten anser vi det som viktig med en politistyrke som er lokalt forankret og som er tilført tilstrekkelige ressurser. Folk skal føle seg trygge i sitt nærmiljø. Endelig satser Arbeiderpartiet på vekst i distriktene gjennom økt satsing på næringsutvikling og flere arbeidsplasser.

La oss derfor ikke gjøre årets stortingsvalg utelukkende til et rovdyrvalg i Hedmark. Stem gjerne på dem som vil forvalte rovdyrbestanden aktivt, men stem også på dem som ser fylket vårt som en ressurs og et satsingsområde. For eksempel Arbeiderpartiet.

Stine Heyerdahl Sveen, kommunestyrerepresentant Elverum Arbeiderparti