Hva er viktig for deg?

Arbeiderpartiet er nå i gang med jobbingen som skal ende med et nytt partiprogram for stortingsvalgperioden 2017 - 2021. Nå kan DU komme med DITT forslag! Både partimedlemmer i Arbeiderpartiet og andre er velkommen til å delta i denne tidlige fasen av arbeidet med nytt partiprogram.

original_1478643004_3698745

Arbeiderpartiet vil vite hva som er viktig for deg, og har laget et eget nettsted der du kan delta i den tidlige fasen av programarbeidet vårt. På www.DittForslag.no kan du legge inn forslag, og du kan stemme på forslag som andre har lagt inn.

Benytt denne muligheten til å være med på å bestemme hvordan partiprogrammet til Arbeiderpartiet skal se ut de neste fire årene.