Høyresida mangler en plan!

Leserinnlegg, Lillian Skjærvik(Ap), Ingvar Midthun(Ap), Jørn Øversveen (Ap), Eldri Svisdal (Sv)

Budsjetthøsten i Elverum kommune er preget av sterke krefter og behovet for at vi står sammen om veksten og velferden. I høst har kommunestyret tilnærmet enstemmig gått inn for en byplan som vil forbedre byen som bosted og handelssted i mange år framover. I tillegg har vi over flere år også satset på bygdene våre, for eksempel ved at kommunen har stilt opp for utbyggingen av Hernes Institutt, driften av Sætre sjukehjem og utbygging av Lillemoen skole. En jevn innbyggervekst har skapt en gradvis utbygging av arbeidsplasser og velferd. Vi må sørge for at det fortsetter på den måten.Veksten i antall innbyggere er en viktig drivkraft i Elverum, fordi offentlige overføringer og tilskudd er knyttet til innbyggertallet. I mange år har vi planlagt og bygget ut for at vi blir noen hundre flere elverumsinger hvert år. Vi må ha barnehager og skoler til barna, vi må ha en helse- og sosialtjeneste for alle, og vi må ha en hjemmebasert omsorg og institusjonsplasser til de som trenger mer hjelp i hverdagen. Når innbyggerveksten blir lavere enn planlagt, blir inntektene til å holde på fellesskapets velferd også lavere. Elverum bruker nå svært mye penger på blant annet Helsehuset og Ydalir fordi dette er viktige framtidsgrep for oss alle. Vi tilrettelegger for ny innbyggervekst, og vi sikrer velferd og omsorg for alle oss som allerede bor her. Vi er nå inne i en periode der mange av våre svært store og viktige investeringer faller sammen med lavere vekst enn ventet i den kommunale økonomien. Når regjeringen i tillegg strammer til på flere områder i kommuneøkonomien, er det ingen andre som kan ta ansvaret enn kommunen sjøl.I formannskapets møte sist fredag fikk vi rådmannens forslag til budsjett for 2019 og åra framover. Det er et forslag preget av knallhardt arbeid i mange år framover, for å holde oss unna et budsjettunderskudd. Våre kommunalt ansatte har over flere år vist stor vilje og evne til effektivisering og omstilling. Kommunen har fjernet litt over 20 årsverk bare i 2018. Det er kuttet flere titalls millioner kroner i driften i 2018, og det mest beklagelige er at det blant annet har gått ut over det forebyggende og oppsøkende arbeidet blant barn og unge. Vi har et politisk ansvar for å fortsette med effektivisering og omstilling, men vi har også et politisk ansvar for å sikre en omsorg og velferd som når fram til alle! Skal vi få til det i høst, må vi satse på både budsjettkutt og inntektsvekst, slik rådmannen ber oss om. Ingen ønsker økte kostnader gjennom avgifter og skatteseddel, men vi har et politisk ansvar for å si at «alt henger sammen med alt». Vi må sammen ta ansvaret for utviklingen av Elverum og sikre at alle blir med.Det er ofte snakk om «handlingsrom» når vi arbeider med private og offentlige budsjetter. I Elverum kommune finnes det ikke noe slikt handlingsrom, blant annet fordi fondene og sparepengene er brukt opp de siste åtte årene. Det borgerlige flertallet i Elverum har hatt klare ambisjoner rundt vekst og utvikling, men har etter vår mening ikke lagt en langsiktig og bærekraftig plan for inntektssida av budsjettarbeidet. Der mange andre kommuner langsomt bygger opp reserver og fond, har Elverum de senere åra forbrukt pengene. Det er grunnen til at rådmannen nå foreslår økt eiendomsskatt og parkeringsavgift. Det er ganske enkelt ikke noe annet sted å hente pengene. Handlingsrommet er borte, sparepengene er brukt, og høyresida må innse ansvaret de har når de sitter med makta. For sikkerhets skyld, og før kritikken rettes mot det vi skriver her: Vi gjentar at Elverum kommune altså nedbemanner, og at millioner av kroner spares inn gjennom en pågående effektivisering og omstilling. Men i tillegg til dette, kreves det også tiltak på inntektssida. Skal vi være garantister for en velferd som når fram til alle, må vi lokalpolitikere ta ansvaret for alle sidene av et slikt budskap. Skal Elverum fortsatt satse på utvikling i byen og på bygdene våre, må vi innse hva det vil kreve av oss. Vi må enkelt nok samle kreftene og satse på fellesskapet!