Hadia Tajik til Elverum torsdag 19.mai

Hedmark Arbeiderparti og Elverum Arbeiderpartier inviterer til et inspirerende møte med Hadia Tajik i vår ideologi.

original

Invitasjon:

Hedmark Arbeiderparti og Elverum Arbeiderpartier inviterer til et inspirerende møte med Hadia Tajik i vår ideologi.

Møtet holdes på Lille Gråberg i Elverum – torsdag 19. mai kl. 18.00 – 20.00

Hadia har stor kunnskap om arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiets ideologi, og i den politiske debatten bruker hun ideologien aktivt.

Hadja Tajik er leder for programarbeidet og sier at vi skal skrive det neste kapitlet i fortellingen om Norge.

Da hun presenterte programprosessen sa hun at programmet skal være slankere og spissere, og skal løse de store utfordringene i vår tid. Samtidig skal det ivareta bredden i politikken vår.

De tre store oppgavene er:

• arbeid, å gi alle mulighet til å ha en egen inntekt å leve av,

• å skape flere grønne industrier,

• og tydeliggjøre spillereglene for et mangfoldig sammensatt Norge.

Hadia er tydelig på at sosialdemokratiets mål er fast og uforanderlig også når vi går inn i denne programprosessen, stadig mer frihet til stadig flere, det er den røde tråden i arbeiderpartiets politikk.

Å delta på ideologisamling med Hadia er en unik mulighet som alle med et sosialdemokratisk hjerte og ønske om å lære mer, må få med seg.

Derfor er vi svært glad for å kunne invitere alle som vil til dette møtet.

Vel møtt!

www.elverum.arbeiderparti.no