Gode valg for Elverum Arbeiderparti

Leserbrev: Jørn Øversveen leder i Elverum Arbeiderparti

Vi leser i Østlendingen, senest torsdag 9. februar på lederplass, at Elverum Arbeiderparti og Ingvar Midthun har tapt to valg på rad. Dette bør nyanseres litt. Elverum Arbeiderparti har gjort det godt i de to valgene med Midthun som ordførerkandidat, med framgang i prosentpoeng og antall velgere. Likevel har ikke Ingvar Midthun blitt ordfører. Grunnen til det er ikke dårlige valg for Arbeiderpartiet, men at Senterpartiet i Elverum går motsatt vei enn Senterpartiet nasjonalt og i fylket der det er rød-grønt samarbeid. Elverum Senterparti har valgt å gi mer makt til Erik Hanstad, Høyre og Fremskrittspartiet. Elverum Senterparti gjør ikke som resten av partiet. Deres valg var utslagsgivende for Elverums politiske ledelse etter både 2011 og 2015 -valget, dette beklager vi i Elverum Arbeiderparti. Vi håper det nasjonale og regionale rød-grønne samarbeidet i framtiden også kan vises politisk i Elverum. Avslutningsvis noen tall som viser Arbeiderpartiets fremgang og oppslutning i Elverum: Ved valget i 2007 fikk Arbeiderpartiet 37,6 %, 3.172 stemmer og Terje Røe ble gjenvalgt som ordfører. Ved valget i 2011 gikk Arbeiderpartiet fram med Midthun som ordførerkandidat til 39,2% og 3.801 stemmer. Ved sist valg var også Midthun Arbeiderparti sin ordførerkandidat. Også ved det valget var det fremgang til 42,3% og 4.034 stemmer. Dette var kun fire – 4 – stemmer unna flertall sammen med SV og MDG, selv uten støtte fra Senterpartiet. Elverum Arbeiderparti har hatt fremgang ved de to siste valgene. Fremgangen håper vi også fortsetter ved kommunevalget i 2019, uansett hvem vi har som ordførerkandidat.

Jørn Øversveen, leder i Elverum Arbeiderparti