Elverum Aps forslag vedtatt: Elverum skal lage plan for økt bemanning i barnehagene

Kommunestyret har vedtatt Elverum Arbeiderpartis forslag, der rådmannen bes lage en opptrappingsplan for bemanningen i barnehagene i Elverum. - En klar politisk seier for oss, sier partileder Jørn Øversveen i Elverum Arbeiderparti.

Elverum kommune skal lage plan for opptrapping av bemanningen. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

OPPTRAPPINGSPLAN: Elverum kommune skal lage plan for opptrapping av bemanningen. - En klar politisk seier for oss, sier Elverum Aps leder Jørn Øversveen. Illustrasjonsbilde: Pexels.com

Da kommunestyrets flertall i 2015 reduserte bemanningen i barnehagene, var det mot Arbeiderpartiets og SVs stemmer. Nå skal Elverum kommune lage en plan for opptrapping av bemanningen igjen.

Dette er klart etter at kommunestyret har vedtatt Arbeiderpartiets forslag om å be rådmannen utarbeide en slik plan.

- Viktig for barna og for Elverums attraktivitet

- Dette er en klar politisk seier for oss, sier Jørn Øversveen. - Både Høyre, Frp og Senterpartiet stemte i utgangspunktet mot at det skulle lages en slik opptrappingsplan, og ville heller la dette vente noen ekstra år. Men da det ble klart at både Venstre og Team Elverum ikke ville stemme sammen med dem, snudde de i den endelige voteringen. Dermed blir det nå en opptrappingsplan, slik Arbeiderpartiet foreslo, sier Elverum Aps partileder.

Han understreker at dette er et veldig viktig vedtak. - For barna i Elverums barnehager er det viktig å ha nok voksne folk rundt seg. Barna trenger trøst, ros, veiledning og ledelse. Og med lav bemanning i barnehagene blir det mindre tid til hvert barn enn det som er mulig med økt bemanning, fastslår Øversveen.

- Dessuten er det viktig for Elverums attraktivitet. Når barnefamilier vurderer hvor de skal bo, er barnehagetilbudet en av de viktige faktorene. I tillegg er det viktig for rekrutteringen til barnehagene våre. Når potensielle medarbeidere i barnehagene søker jobb, er det mer attraktivt å jobbe der det er god bemanning med tid til å løse oppgavene skikkelig. Så her har kommunestyret gjort noe riktig når de har vedtatt forslaget vårt, sier Øversveen.

Kuttet bemanningen for å spare penger

Da Høyre, Frp, Senterpartiet, Venstre og team Elverum i 2015 reduserte bemanningen i barnehagene, var det for å spare penger.

- Vi mente innsparingen måtte skje på en annen måte enn ved å ramme de yngste innbyggerne i kommunen, men det var bare Arbeiderpartiet og SV som støttet oss den gangen, sier partilederen. - I Arbeiderpartiet har vi imidlertid ikke gitt opp kampen for å få bemanningen opp igjen, og i kommunestyret juni-møte fikk vi vedtatt forslaget om en opptrappingsplan, slår han fast.

- Det er ikke dermed gitt at det faktisk blir en opptrapping, for planen skal behandles av kommunestyret. Og der er det fortsatt borgerlig flertall, i allefall fram til kommunevalget i 2019. Men at det nå skal lages en plan er uansett et første skritt i retning av å forsterke og forbedre barnehagetilbudet i Elverum, konstaterer Øversveen.