Elverum Ap Årsmøte 2019

Elverum Arbeiderparti innkaller til Årsmøte 2019.

Elverum Arbeiderparti innkaller herved til årsmøte mandag 28.januar kl. 19.00.

Til behandling:

 Ordinære årsmøtesaker

 Årsmelding 2018

 Regnskap 2018

 Innkomne forslag

 Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til: [email protected].

På årsmøtet har alle medlemmer med betalt medlemskontingent i "Elverum Ap" og "Elverum og Åmot AUF" stemmerett.

Sakspapirer ettersendes i forkant av møtet!

Velkommen, det blir enkel servering.

MvhElverum Ap v/partistyret