Bredbånd i by og bygd!

Leserinnlegg i Østlendingen. Magnus Stenseth. Setter fokus bredbåndsutbygging i kommunene, for å sikre infrastruktur i by og bygd!

Magnus Stenseth

Infrastruktur er viktig for at samfunnet vårt skal fungere optimalt, veier, vann og avløp, strøm og ikke minst internett, og da snakker vi selvfølgelig bredbånd og fiber.

God og rask internettdekning er viktig for å henge med i et samfunn som er mer og mer basert på teknologi. Det handler både om oppdatering på nyheter og tilgjengelighet til tjenester, men også kommunikasjon og informasjon.

Samfunnet vrir seg mot heldigitale tjenester, informasjon oppdateres kontinuerlig, og vi ser en framtidsteknologi innen helse, skole og industrien som krever den beste infrastrukturen.  I Norge bor vi like godt på bygda som i byen, det krever også at vi har de samme grunnleggende mulighetene. Fiber er framtida, og framtida bør være tilgjengelig for alle. Derfor jobber Arbeiderpartiet for at bygdene også skal få muligheten til å ta del i framtidas teknologi.

Vi ønsker at folk skal bo over hele landet, vi ønsker et landbruk i vekst, og vi ønsker ikke fraflyttede bygder. Vi ønsker at ALLE SKAL MED, og at alle skal kunne skape og dele. Både arbeidsplasser og familier har på mange måter blitt avhengige av tilgjengelighet til omverdenen via nettet. For mange har denne teknologien kommet fort, men ingenting tyder på at det vil stoppe opp, tvert imot. Derfor må vi bygge landet med grunnleggende infrastruktur tilgjengelig der folk vil bo og arbeide.

Skole og barnehage har IKT i fokus, nye muligheter venter, men det krever også internett i husveggen for å utnytte det maksimalt. Innen helse jobber man med ny teknologi, som gjør det sikrere for oss å bo hjemme lenger. Velferdsteknologien som kommer kan være revolusjonerende, men også dette krever nett. Også næringslivet forandrer seg, mange vil jobbe hjemmefra og de vil skape nye arbeidsplasser ute i distriktene, det vil vi legge til rette for at skal være mulig. Internett har blitt en del av velferden vår, vi vil ikke ha en sentralisering som følge av velferdsflyktninger fra distriktet. Skal by og land gå hand i hand, må vi sikre muligheter for alle.

Arbeiderpartiet ønsker vil legge til rette for fiberutbygging i distriktene. I Elverum legges det en offensiv for å bygge ut bredbånd på bygdene, det er viktig for å skape fortsatt vekst i en kommune som har som mål å vokse. Elverum Arbeiderparti har jobbet for bredbåndsutbygging i hele kommunen over lang tid, men også et viktig arbeid og pågangsmot hos lokale aksjonsgrupper, samt en fremover lent og framtidsrettet tanke fra kommunen er og blir viktig for full bredbåndsdekning i Framtidas Elverum. Vi må bygge landet med grunntanken om at ALLE SKAL MED, og alle burde selvfølgelig ha internett i husveggen! Derfor vil Arbeiderpartiet intensivere utbyggingen av høyhastighets bredbånd over hele landet, også der utbygging ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt!

Magnus Stenseth, Elverum Arbeiderparti