Åsmøte i Elverum Arbeiderparti 16.Februar 2017

Elverum Arbeiderparti innkaller med dette til årsmøte Torsdag 16. februar kl: 18:00 på Gråberg. (Torggata 10)

Stortingsrepresentant Tone Sønsterud er årets politiske innleder.


Til behandling:
Ordinære årsmøtesaker
Årsmelding 2016
Regnskap 2016
Innkomne forslag
Valg

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes innen 2. februar til: [email protected]

Frasigelser av verv og forslag til kandidater sendes valgkomiteen v/Bjørn Jarle Røberg-Larsen innen 2. februar til [email protected] eller mobil: 40466384.


På årsmøtet har alle medlemmer med betalt medlemskontingent i Elverum Ap og Elverum AUF stemmerett.

Velkommen, det blir enkel servering.

Mvh
Elverum Ap v/partistyret

14910331_1349817131708717_2923987298601954697_n