Åsmøte i Elverum Arbeiderparti 16.Februar 2017

Elverum Arbeiderparti innkaller med dette til årsmøte Torsdag 16. februar kl: 18:00 på Gråberg. (Torggata 10)

Stortingsrepresentant Tone Sønsterud er årets politiske innleder.

Til behandling:Ordinære årsmøtesakerÅrsmelding 2016Regnskap 2016Innkomne forslagValgForslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes innen 2. februar til: [email protected].

Frasigelser av verv og forslag til kandidater sendes valgkomiteen v/Bjørn Jarle Røberg-Larsen innen 2. februar til [email protected] eller mobil: 40466384.

På årsmøtet har alle medlemmer med betalt medlemskontingent i Elverum Ap og Elverum AUF stemmerett.Velkommen, det blir enkel servering.MvhElverum Ap v/partistyret

14910331_1349817131708717_2923987298601954697_n