Årsmøte og lagskveld hos Leiret Arbeiderlag 22. januar 2016

Leiret Arbeiderlag innkaller til årsmøte 22. januar, og inviterer samtidig til lagskveld med mat og drikke, underholdning, politikk, kameratslig samvær, utlodning og utdeling av hederstegn til partiveteraner med langt medlemskap i Arbeiderpartiet.

22. januar blir det både årsmøte og lagskveld i Leiret Arbeiderlag. Både årsmøtet og lagskvelden skal være på Lille Gråberg. Årsmøtet starter klokka 17.00, og lagskvelden starter klokka 18.30.

Sakliste for årsmøtet finner du her, mens invitasjonen til lagskvelden finner du ved å klikke litt lenger ned:

1. Åpninga) Godkjenning av innkallingb) Godkjenning av dagsorden

2. Konstitueringa) Valg av møtelederStyrets innstilling: Jan Gunnar Olbergsveen

b) Valg av møtereferentStyrets innstilling: Anne Grete Berget

c) Valg av to personer til å undertegne årsmteprotokollenStyrets innstilling: Foreslås blant de fremmøtte

3. Årsberetning 2015

4. Regnskap 2015 og revisjon 2015

5. Innkomne forslagMedlemmer som ønsker å fremme forslag til årsmøtet må sende dem inn på forhånd. Forslag må være styret i hende senest 11. januar 2016.

Kontakt Leiret Arbeiderlags leder Bjørn Jarle Røberg-Larsen dersom du ønsker å fremme forslag til årsmøtet.

6. VedtektsendringerStyret kommer til å legge fram forslag til reviderte vedtekter for Leiret Arbeiderlag, basert på endringer som er gjort i Arbeiderpartiets retningslinjer for partiavdelinger. I disse endrede vedtektene vil styret bl.a. foreslå at alle valg er for et år, i tråd med de nevnte retningslinjene.

Forslag til endrede vedtekter sendes ut så snart styret er ferdig med å behandle forslaget (dette skjer på styremøte 12. januar).

7. Aktivitetsplan 2016

8. Budsjett 2016

9. Valg av:- Leder- Nestleder- Sekretær- Kasserer- Studieleder- To styremedlemmer- Inntil tre varamedlemmer i rekkefølge- Øvrige verv og representasjonsoppgaver

Har du forslag på kandidater til styret som du ønsker at valgkomitéen skal vurdere, kan disse oversendes til valgkomitéen snarest mulig. Valgkomiteen ledes av Bente Aaland, epost [email protected] eller telefon 95183595.

Har du spørsmål om møtet kan du kontakte undertegnede på telefon 40466384 eller epost [email protected]