Årsmøte i Østre Elverum Arbeiderlag

Østre Elverum Arbeiderlag innkaller til årsmøte, tirsdag 7.februar kl 18:30 på Norvang i Hernes.

Østre Elverum Arbeiderlag innkaller til ÅRSMØTETirsdag 7. februar 2017 kl. 18.30 på Norvang, HernesOrdinære årsmøtesakerNye medlemmer er velkommen, så om du har en nabo eller to som du tror er enig i de verdiene som Arbeiderpartiet står for, så inviter de med til møtet! Enkel serveringForslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret v/Ingebrigt Henningsen, Hovindvegen 86, 2410 Hernes, evt v/mail: [email protected] eller tlf. 951 72 033 innen 27. januar 2017.Frasigelser av verv må meldes til valgkomiteens leder Lillian Skjærvikv/mail: [email protected], eller tlf. 951 17 986 innen 27. januar 2017.Ønskes skyss til møtet – ring Ingebrigt – se telefonnr ovenfor. Hernes, 17. januar 2017Med vennlig hilsenStyret i Østre Elverum Arbeiderlagv/Inger Helena Løvhaugen /leder