Årsmøte i Elverum Arbeiderparti 13.februar

Saksdokumenter til årsmøte i Elverum Arbeiderparti 13.februar 2020

Vedlagt er dokumenter til årsmøte i Elverum Arbeiderparti 13.februar 2020. 

Dersom det er behov for utskrift ber vi medlemmene om å gjøre dette selv, vi har noen utskrifter tilgjengelig. På møtet for de som har behov.