Skog

Arbeiderpartiet satser på godstransport!

Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett er sluppet, og her er det mye god politikk for Norge, Innlandet og Elverum. Leder i Elverum Ap, Magnus Stenseth peker blant annet på satsning innen godstransport i dette leserinnlegget.

Torsdag 12.11 la Arbeiderpartiet fram sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2021, og det er godt nytt for Innlandet og skoghovedstaden Elverum!

«Effektive transportsystemer er en forutsetning for utnyttelse av naturressursene, og for at norske bedrifter skal være konkurransedyktige på markeder i Europa. Godspakke Innlandet er en helhetlig pakke med tiltak på jernbanenettet i Innlandet for å styrke godstransporten på bane.»

Men for at dette ikke skal stå som tomme ord må det bringes kapital til bords.  

Arbeiderpartiet foreslår i sitt forslag til statsbudsjett å legge på 50 millioner mer enn Regjeringen til Godspakke Innlandet. Det vil sette større fart på utbyggingen av framtidas godstransport i Innlandet.  

Skal vi skape framtidas industrier i Innlandet trenger vi gode transportårer som legger til rette for vekst og kommunikasjon. Blant de viktige grepene i Godspakke Innlandet omhandler ny tilsving i Elverum. En slik tilsving som nå er under planlegging er viktig for rask transport da dette skaper muligheter for direktetransport.  

Nye tilkoblingsspor medfører at togene slipper å snu ved hvert kryss. Det vil redusere transporttiden med ca. 30 minutter for hver gang et tog passerer over på en annen bane-strekning. Mer penger inn i Godspakke Innlandet vil blant annet kunne øke påtrykket for raske avgjørelser og gjennomføring av den ventende tilsvingen. Som er viktig for hele Innlandet og Elverum å få på plass.  

Et annet viktig grep i Godspakke Innlandet er å elektrifisere Jernbanen på strekningen Kongsvinger – Elverum – Hamar. En slik elektrifisering vil gi en standardisert driftsform som gjør at elektriske lokomotiver kan brukes i hele bane-nettet unntatt Rørosbanen nord for Elverum i denne omgang. Det vil føre til at tømmer-togene ikke må skifte lokomotiv hver gang toget skal passere Kongsvinger på veg mot Elverum. Dermed vil effektiviteten øke og ressursene håndteres raskere og ikke minst mer miljøvennlig!

Mer penger til Godspakke Innlandet vil bety større muligheter for Innlandet, og for framtidas ressursutnyttelse. Ikke minst vil det skape store besparelser for blant annet skog- og trenæringen som i stedet kan gå tilbake til skogen og skape mer!

Arbeiderpartiets godssatsning på bane er bare et av de mange gode tiltakene i forslaget til statsbudsjett. Et forslag til statsbudsjett som i sin helhet skaper arbeid og sosial rettferdighet! Magnus Stenseth, Elverum Arbeiderparti

Godspakke innlandet