Åpent møte om vei og bru i Elverum

Mandag 21.november klokka 1800-1930 blir det åpent folkemøte til støtte for "Alternativ 2" som vegløsning for Elverum. Møtet holdes festsalen i Rådhuset.

veikart elverum

Arbeiderpartiet, Venstre og FrP presenterer hvorfor partiene går inn for løsningen, og deretter kommer korte innlegg fra andre miljøer i Elverum som også støtter Alternativ 2:Sivilarkitekt Tor Arne Kittilsen, brannsjef Nils-Erik Haagenrud og næringslivsaktør Arne Røhne.Møtet avsluttes med "mingle- og spørretid", der alle frammøtte kan snakke med innledere og andre om saken.Vi håper at MANGE deltar, slik at vi får vist fram støtte til denne løsningen to dager før saken avgjøres i kommunestyret!Alle kommunestyremedlemmer er speiselt invitert, men møtet er åpent for alle!

På Facebook er det opprettet en event for møtet - gå gjerne dit for nærmere detaljer - adressen er: https://www.facebook.com/events/1094080717313820/

MvhElverum Arbeiderparti