Åpent møte om vei og bru i Elverum

Mandag 21.november klokka 1800-1930 blir det åpent folkemøte til støtte for "Alternativ 2" som vegløsning for Elverum. Møtet holdes festsalen i Rådhuset.

veikart elverum

Arbeiderpartiet, Venstre og FrP presenterer hvorfor partiene går inn for løsningen, og deretter kommer korte innlegg fra andre miljøer i Elverum som også støtter Alternativ 2:

Sivilarkitekt Tor Arne Kittilsen, brannsjef Nils-Erik Haagenrud og næringslivsaktør Arne Røhne.

Møtet avsluttes med "mingle- og spørretid", der alle frammøtte kan snakke med innledere og andre om saken.

Vi håper at MANGE deltar, slik at vi får vist fram støtte til denne løsningen to dager før saken avgjøres i kommunestyret!

Alle kommunestyremedlemmer er speiselt invitert, men møtet er åpent for alle!

På Facebook er det opprettet en event for møtet - gå gjerne dit for nærmere detaljer - adressen er: https://www.facebook.com/events/1094080717313820/

Mvh
Elverum Arbeiderparti