Arrangementer

Medlemsmøte i Elverum Ap

Velkommen til medlemsmøte på Teams!

14. jan, kl. 19:00 — 21:30, Microsoft Teams

Torsdag 14.januar kl 19:00 inviteres du til medlemsmøte i Elverum Arbeiderparti.

Møtet avholdes via tjenesten Microsoft teams. Link nederst i innkallingen.

Tema for kvelden blir Skolestrukturutredningen.

Arbeiderpartiets medlemmer i Utdanningskomiteen legger fram sine foreløpige analyser og vurderinger i struktursaken.

Dette er første ledd i en behandling som antas å lande medio mars i Arbeiderpartiets medlemsmøte. Torsdag vil det være anledning for å stille spørsmål og dele tanker om saken. Deretter oppfordres lagene til å ta del i prosessen, før vi snevrer inn prossessen og tar sikte på å gjøre et vedtak i medlemsmøte i mars som en føring for partiets videre håndtering.  

Det vil også bli en dialog/orientering rundt Sykehusstruktur. Gitt de siste dagers utvikling i saken.

Velkommen til medlemsmøte!

LINK TIL TEAMSMØTE

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODcxMzJjZjEtNGMyZS00Y2EwLWI3YjEtODg0OGNkZDEzY2Fh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2228732016-7932-4514-ae38-afb175c9666b%22,%22Oid%22:%22d730dca2-b82e-4228-807f-0d52fb596bc7%22%7D