Arrangementer

Årsmøte i Elverum Ap 2022

Velkommen til årsmøte i Elverum Arbeiderparti

3. feb, kl. 18:00 — 22:00, Søndre Elverum Idrettshall
Skjæran
Elverum Arbeiderparti innkaller til årsmøte torsdag 3.februar!


Øvrige saksdokumenter og innstillinger legges ut på elverum.arbeiderparti.no senest 1. februar.


Vi tar forbehold om at Covid-pandemien kan påvirke gjennomføringen av årsmøte. Informasjon om dette vil i tilfelle bli meddelt på elverum.arbeiderparti.no i forkant av møtet. 


For informasjon om innsending av forslag samt dagsorden, se innkalling. 


Vedlegg;

- Innkalling
- Vedtekter (revidert i årsmøte 2020)