Nestleder

Bente Irene Aaland

Jeg heter Bente, er 65 år, bor i Elverum og stiller på 5. plass på Arbeiderpartiets liste i Hedmark. Jeg er utdannet sykepleier, og har fram til jeg nylig gikk av med pensjon vært fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund i Hedmark.

Bente Irene Aaland

Bli bedre kjent med Bente Irene Aaland:

Jeg er nestleder i Elverum Arbeiderparti, og er innvalgt i kommunestyret i min tredje periode. Der er jeg leder av komiteen for helse og omsorg, og dette er et politikkområde jeg er veldig opptatt av. Arbeiderpartiets rolle i norsk politikk er blant annet å være garantisten for at alle skal ha trygghet for helse og omsorg. Det skal være trygt å bli syk, fordi du skal få den beste tilgjengelige hjelpen - uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller hva du tjener. Og det skal være trygt og meningsfullt å bli eldre, og avhengig av omsorgstjenester.

Det er veldig viktig å bekjempe de økende forskjellene i samfunnet. I Arbeiderpartiet mener vi at de store oppgavene må løses i fellesskap, og vi vil sørge for at de store pengene brukes nettopp på disse store oppgavene. Helse, omsorg, utdanning - det er oppgaver der fellesskapet må ta hovedansvaret for finansieringen, og der vi i Arbeiderpartiet mener det ikke kan være ulike muligheter utfra økonomi eller bosted.

Norge er et godt land å leve i for mange. Vi må sørge for at det blir et godt land å leve i for alle. Det er fortsatt slik at forhold som funksjonsevne, sykdom, hudfarge, seksuell orientering, alder eller kjønn er med på å avgjøre mulighetene dine. Vårt partis arbeid for like muligheter for alle er i bunn og grunn en frihetskamp.

Dersom Arbeiderpartiet gjør et godt valg, kan jeg bli vararepresentant til Stortinget og jevnlig bli innkalt til å møte der for å delta i debatter og behandlingen av saker. Jeg vil i såfall være blant de eldste som møter, og det ser jeg på som en styrke. Det er viktig at Stortinget er bredt sammensatt og representativ for befolkningen. Jeg mener også at min bakgrunn fra fagforeningsarbeid i Norsk Sykepleierforbund gjør at jeg har et perspektiv på helsetjenestene i Norge som er verdifullt i rikspolitikken. Det er jo folkene som er den viktigste ressursen i helsevesenet. De mange sykepleierne og andre yrkesgrupper som går på jobb hver dag for å gi helsetjenester og yte omsorg til alle som trenger det. Men setter vi som fellesskap pris på arbeidet som gjøres gjennom de lønns- og arbeidsbetingelsene som ansatte i helsevesenet tilbys?

Jeg mener at lønnsforhandlinger skal være opp til partene i arbeidslivet. Samtidig bør vi erkjenne at mange viktige yrkesgrupper - blant annet i helsevesenet - tjener for lite. Det går ut over rekrutteringen til yrkene, og gjør også at noen søker seg vekk fra yrket de har utdannet seg til. Men den største utfordringen er nok ikke lønna - men det omfattende og utbredte problemet som deltidsstillinger og midlertidige stillinger er. Her er Arbeiderpartiet krystallklare: Vi skal ha flere faste og hele stillinger, vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige stillinger og vi skal ta kampen for at folk skal ha en forutsigbarhet for både lønna si og arbeidstiden sin.